Våran T kull föddes 20 Januari 2019

 

8 st. blev det i denna kullen
1 Black and Tan hane, 3 Ruby hanar, 2 Black and Tan tikar och 2 Ruby tikar

Bernerhagen's Petronellas sida
klicka här

            Bernerhagen's H. Lindelous sida klicka här                             Valparnas stamtavla kommer att se ut så här.

valp   
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou

        ua 10 år

 
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
ua 2019-04-09
 ua 13 år 10 mån.
S44969/2001 SR
SE UCH
Campanards Gandalf At Vesta
2007-10-10 ua  6 år
S28399/2001 R
Corbona's Amber
2008-08-02 ua 8 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år
S25135/2001 R
SE UCH
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 
SE48701/2013 R
Bernerhagens Petronella
ua  7 år 6 mån.
 
2021-02-22
SE41786/2012 R
Tibama's Rainbow Poet
 9 år 9 mån.
 
2020-07-24
KCAJ02962501
Harana Michael Buble
ua 6½ år
N19854/07
Tibama's Over The Rainbow
ua 6 ½ år
SE29853/2011 R
Bernerhagens Silje
ua 9 år 4 mån.  
 
VDH/ICC064919
Xantes Prince Vom Paulinehof
ua 7 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år

 

Valparna ska få en namn på T eftersom detta är våran T kull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Tron Ruby hane  föddes kl 10,50 vikt 296 g
Bernerhagen's Tjudborg Black and Tan tik  föddes kl 12,10 vikt 222 g
Bernerhagen's Trondur Ruby hane  föddes kl 13,20 vikt 188 g

Bernerhagen's Torvar Ruby hane  föddes kl 13,53 vikt 237 g
Bernerhagen's Torfrida Ruby tik  föddes kl 14,09 vikt 238 g
Bernerhagen's Tidfrid Black and Tan tik  föddes kl 14,57 vikt 240 g

Bernerhagen's Tyrvi Ruby tik  föddes kl 16,18 vikt 260 g

Bernerhagen's Tyre Black and Tan hane  föddes kl 16,48 vikt 316 g

 

Svenska nordiska namn ger vi valparna denna gång,  

 

SE13076/2019 Bernerhagens Tyre H 20190120
SE13077/2019 Bernerhagens Tron H 20190120
SE13078/2019 Bernerhagens Trondur H 20190120
SE13079/2019 Bernerhagens Torvar H 20190120
SE13072/2019 Bernerhagens Torfrida T 20190120
SE13073/2019 Bernerhagens Tyrvi T 20190120
SE13074/2019 Bernerhagens Tjudborg T 20190120
SE13075/2019 Bernerhagens Tidfrid T 20190120

Nu är valparna registrerade i SKK ( Svenska kennel klubben)
och stamtavlorna på väg

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bernerhagen's Torfrida Ruby tik föddes kl 14,09 vikt 238 g, vikt 7 veckor 10/3 1984 g  flyttar till Christina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Tidfrid Black and Tan tik föddes kl 14,57 vikt 240 g, vikt 7 veckor 10/3 1837 g  flyttar till Josefine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Bernerhagen's Tyrvi Ruby tik föddes kl 16,18 vikt 260 g, vikt 7 veckor 10/3 2020 g flyttar till Ann

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Tyre Black and Tan hane föddes kl 16,48 vikt 316 g, vikt 7 veckor 10/3 2080 g  Behåller själv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Torvar  Ruby hane föddes kl 13,53 vikt 237 g, vikt 7 veckor 10/3 2364 g  flyttar till Sofia

Bernerhagen's Trondur Ruby hane föddes kl 13,20 vikt 188 g, vikt 7 veckor 10/3 1912 g  flyttar ev till Anette

                                        Bernerhagen's Tjudborg Black and Tan tik föddes kl 12,10 vikt 222 g, vikt 7 veckor 10/3 1975 g  flyttar till Susanne Norge

      Bernerhagen's Tron Ruby hane föddes kl 10,50 vikt 296 g, vikt 7 veckor 10/3 2026 g  Flyttar till Sara