Q kullen
föddes den 8/8 2018
de var 4 st i denna kullen, 1 Black and Tan hane & 3 Black and Tan tikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagens Quastro "Zingos" sida 
klicka här

 

Mor: Bernerhagen's Olivias sida klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE45972/2018 Bernerhagens Quarlos H
SE45973/2018 Bernerhagens Quita T
SE45974/2018 Bernerhagens Quintana T
SE45975/2018 Bernerhagens Quandina T

Valparna är registrerade i
SKK (Svenska kennel klubben)
nu och stamtavlorna klara

 

 

 

 

 

 

 

Valparna ska få ett namn på Q eftersom detta är våran Q kull

 

Valparnas stamtavla

valp   
SE49083/2013 R
Bernerhagens Quastro

  ua 22/8 2018
5 år
N19874/07
Tibama's Lord Of The Ring

ua 10/1 2013  6 år
KCAF2417701 R
Harana Ringo Starr
 u.a. 7 år
Ringo_head_030607
N15151/03 R
Tibama's Golden Tradition
ua 2007-09-10 4 år iSverige
Arina_head1_030607
SE29851/2011 Bernerhagen's
Irmelin

UA 11/9 2017 6 ½ år
VDH/ICC064919 SR
Xantes Prince Vom Paulinehof

2010-07-14  4 år ua
Godkänt intyg på skk
 u.a. 7 år
S46762/2006 R
Campanards Blossom

20/10 2011 5 ½ år ua
 

 

SE39851/2013 TRF
Bernerhagens Olivia
ua 2017-08-17
4 år

S53057/2002 BL
Tjärngårdens Smokey Orlando
  ua 10 ½ år
KCY3619601Y03 BL
Toraylac Jonas
ua 4½ år
 
S18406/97 TRF
Tjärngårdens Surprising Dream
ua 8 år
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 13/10 2017
7 år 11 mån
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
ua  11 år
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
ua  6 år och 4 mån

Bernerhagen's Quarlos Black and Tan hane föddes: 02,05, födelsevikt: 155 g
Bernerhagen's Quita Black and Tan tik föddes: 04,00, födelsevikt: 165 g
Bernerhagen's Quintana Black and Tan tik föddes: 05,00, födelsevikt: 160 g
Bernerhagen's Quandina Black and Tan tikföddes: 09,06, födelsevikt: 185 g

 

 

 

 

Bernerhagen's Quarlos Black and Tan hane föddes: 02,05, födelsevikt: 155 g, vikt 7 veckor 26/9 1383 g Linda

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Quita Black and Tan tik föddes: 04,00, födelsevikt: 165 g, vikt vikt 7 veckor 26/9 1571 g  Ida

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Quintana Black and Tan tik föddes: 05,00, födelsevikt: 160 g, vikt 7 veckor 26/9 1644 g  Irene

 

 

 

 

 

 

 

Bernerhagen's Quandina Black and Tan tik föddes: 09,06, födelsevikt: 185 g, vikt 7 veckor 26/9 1799 g Sigrid Norge