C kullen

mor: Bernerhagens Amiranda  Far: Caspar Av Vianova

född: 10/3 2005

                                                                                                 Bernerhagens Amiranda

                                                                                         

Caspar Av Vianova

det blev tre st valpar i C-kullen

Bernerhagens Collin, Carmencita och Cleopatra

Amiranda med valparna

  

                                                                                                                                   Carmencita                                             Collin

                                                                                                                  

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                        Collin                          Cleopatra                            Carmencita

 

 

                     Cleopatra                             Carmencita                         

 

page38_13.jpg  page38_1.jpg  page38_10.jpg  page38_11.jpg  page38_4.jpg

      Collin 1 år                      C-kullen                             Carmencita              Collin och Cleopatra         Carmencita