valp planer för 2018

Är du intresserad av valp kika in här...

 

 

  

 

Bernerhagen's Katitzis sida klicka här

 

            Bernerhagen's H. Lindelous sida klicka här

                   

valp   
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou
ua 8 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2018-05 -05 
 ua 12 år 10 mån.
S44969/2001 SR
SE UCH
Campanards Gandalf At Vesta
2007-10-10 ua  6 år
S28399/2001 R
Corbona's Amber
2008-08-02 ua 8 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år
S25135/2001 R
SE UCH
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 
SE55322/2011 SR
Bernerhagens Katitzi
ua 11/9 2017
5 år o 11½ mån.
N19867/07 R
Tibama's Golden Highlight
ua 2013-01-10 ua
           6 år 
Svenskt intyg
KCAF04072402
Salador Comfy
 
N15152/03
Tibama's Golden Gwendolyne
S32998/2008 SR
Mimmidalens Sweet Rising Star
ua  9 år 11 mån.
S24164/2005 SR  
Ariho's Black Boyza
ua 2009-05-08
         4 år
S20772/2004 SR
Mimmidalens Sweet Xelent Black Fame
ua 2015-04-16
     11 år 2 mån

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning 0,0 %

 

 

Bernerhagen's Rå sida klicka här

 

       SE UCH Glittertind Julian's sida klicka här     

      

    

valp   
SE56380/2014 BL
SE UCH
Glittertind Julian
ua 3 år
KCSB2927CW BL
GB CH
Aranel Genesis
ua 7 år
KC3045CU BL
GB CH
Miletree Constellation
 
ua 2010-10-16
KCSB3444CQ BL
Aranel Bubblicious
SE21426/2010 TRF
Happy Holiday Du Chateau
Noblesse
LOFCAV744349572 BL
Lanola Roland Garros
VDHVK061344 TRF
DE CH
Liane's Queen Ann
 
SE34244/2014 TRF
Bernerhagen's Rå

ua 3 år

S59101/2008 BL
Cavaliertorpets Liam
ua 17/8 2017 8 år 11 mån.
S41941/99 BL
Minimax's Zebastian
ua 25/2-10 10 år och 8 mån.
S50449/2006 BL
Cavaliertorpets Dora
21/9-11 ua 5 år och 3 mån.
S64443/2009 TRF
Bernerhagens Gersimi
ua 13/10 2017
7 år 11 mån
S47464/2003 TRF
Älvljungarnas Christoffer Robin
21/8 2014   11 år 
S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet Nice Flower
12/10 2012
6 år och 4 mån.
                          

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning 0,0 %

 

Bernerhagen's Petronellas sida
klicka här

 

         SE38624/2014 Guldrosens Bagheera "Sixtens" sida klicka här

                              Bernerhagen's Petronella ska para  i september

valp   
SE38624/2014 R
Guldrosens Bagheera
ua 3 ½ år
 
SE21561/2010 SR
Bernerhagens H Lindelou
ua 8 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
ua 12 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½ år
S48807/2008 BL
Milljas Celeste Van Gogh
ua  8 ½ år
S15224/2005 BL
NORD UCH
Sperringgårdens Christoper Da Vinci
11 år
S39617/2004 BL  
Lazycroft's Zalma Hayek
8 år
 
SE48701/2013 R
Bernerhagens Petronella
ua 4 år
SE41786/2012 R
Tibama's Rainbow Poet
ua 7 år
KCAJ02962501
Harana Michael Buble
ua 6½ år
N19854/07
Tibama's Over The Rainbow
ua 6 ½ år
SE29853/2011 R
Bernerhagens Silje
30/4 2018 ua 7 år 1 mån.
VDH/ICC064919
Xantes Prince Vom Paulinehof
ua 7 år
S46762/2006 R  
Campanards Blossom
ua 5 ½  år
 

Bernerhagen's Nowalii's sida
klicka här

 

                                                  Nowalii ska paras i oktober

 

 

valp   

 
 
 
 
 


 

 
 
 
SE27287/2013 TRF
Bernerhagens Novalii
ua 4 ½ 11/9 2017
 
SE59658/2011 TRF
AU CH
Brendamay Ray Charles
ua 2014-03-19
hjärta  6½ år
 ANKC2100193102 TRF
Dougsba Cordoba
ANKC2100204240 TRF
Brendamay Saffron

S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet
Nice Flower

  2012-10-12
           6 ½ år 
 

S57159/2003 BL
Mimmidalens Great Wings
Of Love
2011-09-16
8 år

S12497/2001 R
Campanards Esmeralda

 2006-04-06
          5 år
 

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning   0,0 %

 

Bernerhagen's Queen's sida
klicka här

 

         

                                               ska paras i oktober
   

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

2019

 

Bernerhagen's Bellami's sida
klick här

     
   

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

Bernerhagen's Catalina's sida
klicka här

     
   

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

Bernerhagen's Wildi's sida klicka här

     
   

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

Bernerhagen's Nowalii's sida
klicka här

Bernerhagen's H. Lindelous sida
klicka här

        

 

valp   

SE21561/2010 SR
Bernerhagen's H.Lindelou


ua 8 år
S53202/2005 SR
Corbona's Unbelievable
2017-07 13  ua 12 år

S44969/2001 SR
Campanards Gandalf At Vesta
 2007-10-10 ua  6 år
 
S28399/2001 R
Corbona's Amber
 2008-08-02 ua 8 år

S46762/2006 R
Campanards Blossom
20/10 2011  ua 5 ½ år


 


S25135/2001 R
Cequence Fontana
26/5-09 ua 8 år
S55068/99 R  
Campanards Zippadedoda
6/4-06 ua 7 år
 
SE27287/2013 TRF
Bernerhagens Novalii
ua 4 ½ 11/9 2017
 
SE59658/2011 TRF
AU CH
Brendamay Ray Charles
ua 2014-03-19
hjärta  6½ år
 ANKC2100193102 TRF
Dougsba Cordoba
ANKC2100204240 TRF
Brendamay Saffron

S45791/2006 BL
Mimmidalens Sweet
Nice Flower

  2012-10-12
           6 ½ år 
 

S57159/2003 BL
Mimmidalens Great Wings
Of Love
2011-09-16
8 år

S12497/2001 R
Campanards Esmeralda

 2006-04-06
          5 år
 

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning   0,0 %

 

 

       
     

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
     

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
     

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
     

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

       
     

 

Valparna's stamtavla kommer att se ut så här, Inavelsgrad enligt SKK'S provparning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka