page17_1
Bernerhagens Belinda

2003-2008

roselinje3

caspar_memory
2000-2005 samägd med Brit Gebhard Olsen
Vi glömmer dig aldrig

roselinje3

Ally_memory

1993-2005 import från Irland
Vi glömmer dig aldrig

roselinje3

Gårdsvikens Kintonia

Kintonia.2005

1996-2006

Vi glömmer dig aldrig


roselinje3
Bernerhagens Amiranda

Amiranda24-1

2001-2007